Léčba artrosy

Léčba artrosy a degenerativních onemocněních kloubů je v současné době zdlouhavá a přináší zdravotní, ekonomické i sociální problémy. Právě pro tyto důsledky se léčba těchto obtíží dostala do popředí zájmu odborné veřejnosti. V současnosti je možno tyto obtíže zmírnit opakovaným užíváním léků tlumících bolest a aplikací kortikosteroidů do kloubních dutin k potlačení zánětlivé reakce a k tlumení bolesti.Tato léčba je však krátkodobá a často je nutné tyto injekce opakovat. Dále je možno do kloubní dutiny aplikovat tzv. chondroptotektiva, což jsou látky zlepšující povrch kloubních chrupavek. V neposlední řadě je často postižení kloubu tak závažné, že je nutno implantovat totální endoprotesu. Jako alternativu k prvním dvěma metodám Vám nabízíme aplikaci autologních růstových faktorů do kloubu. Je to nová metoda, která je pro pacienta minimálně zatěžující. V současnosti je této metody využíváno jen na několika pracovištích v ČR a na několika málo místech na světě. Tento výkon se provádí ambulantně, bez zvláštní předchozí přípravy. V současné době je nutné před výkonem zakoupit speciální soupravu k aplikaci a zpracování preparátu. Vlastní výkon není technicky náročný, na začátku Vám sestra odebere stříkačku krve.Tato Vaše krev bude zpracována ve speciálním přístroji, budou z ní vyseparovány krevní destičky s růstovým faktorem a výsledná směs Vám bude injekčně podána do kloubu. Odběr i opětovné podání preparátu provádí k tomuto účelu vyškolený personál.

/

Jako alternativu k prvním dvěma metodám Vám nabízíme aplikaci autologních růstových faktorů do kloubu. Je to nová metoda, která je pro pacienta minimálně zatěžující. V současnosti je této metody využíváno jen na několika pracovištích v ČR a na několika málo místech na světě. Tento výkon se provádí ambulantně, bez zvláštní předchozí přípravy. V současné době je nutné před výkonem zakoupit speciální soupravu k aplikaci a zpracování preparátu. Vlastní výkon není technicky náročný, na začátku Vám sestra odebere stříkačku krve.Tato Vaše krev bude zpracována ve speciálním přístroji, budou z ní vyseparovány krevní destičky s růstovým faktorem a výsledná směs Vám bude injekčně podána do kloubu. Odběr i opětovné podání preparátu provádí k tomuto účelu vyškolený personál.

"/