Laparoskopie

Co je to laparoskopie?

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda, která umožňuje přístup do břišní dutiny bez jejího otevření tradičním chirurgickým řezem. Prostor k laparoskopickému prohlédnutí dutiny břišní se vytvoří nafouknutím břicha zdraví neškodným plynem oxidem uhličitým (CO2) pomocí speciální jehly. Obraz břišních orgánů se snímá speciální kamerou zavedenou přes 2 cm dlouhou ranku v blízkosti pupku a přenáší se na obrazovku monitoru. Laparoskopie je buď diagnostická, s cílem upřesnění diagnózy, nebo i terapeutická, která umožňuje miniinvazivně provádět mnohé břišní operace. Pro operační výkon je nutné zavést přes další 5 mm až 12 mm vpichy potřebné laparoskopické nástroje.

"/"

Čím se liší laparoskopická operace od tradiční otevřené operace?

Oba výkony se provádí na operačním sále v celkové anestezii. Laparoskopický, miniinvazivní přístup je šetrnější, ale podstata samotného výkonu se nemění. Laparoskopický postup lze kdykoliv dle potřeby převést /konvertovat/ na klasickou laparotomii, tj. břišní dutinu otevřít a pokračovat jako při běžné chirurgické operaci.

Jaké jsou výhody laparoskopie pro pacienta?

Menší rány znamenají mnohem menší bolestivost po operaci, rychlejší rekonvalescenci, zkrácení hospitalizace a pracovní neschopnosti. S menší operační ránou jsou spojena i nižší rizika srůstů pobřišnice, kýly v jizvě, poruchy hojení ran a pod., což je výhodou zejména u obézních lidí s tlustou podkožní vrstvou. Výrazný je i kosmetický efekt.

"/

Jaká jsou rizika a nevýhody laparoskopické operace?

Každá celková narkóza a každá operace nese sebou určitá rizika komplikací. Některé komplikace se stejnou mírou vyskytují po otevřené i laparoskopické operaci. Jedná se zejména o krvácení, infekci, žilní trombózu a embolii do plic, alergii, povolení vnitřního stehu, podvazu či svorky.

Pozdní komplikace jako kýla v jizvě, srůsty pobřišnice a střevní neprůchodnost ze srůstů jsou po laparoskopické operaci mnohem méně časté a méně závažné jako po otevřené operaci.

Které operace lze vykonat laparoskopicky?

Na našem pracovišti se provádí celá škála laparoskopických výkonů. Najčastějším laparoskopickým výkonem je cholecystektomie /odstranění žlučníku/. Mezi další laparoskopické výkony patří appendektomie (odstranění slepého střeva), rozrušení srůstů (adheziolýza), plastika tříselné kýly (hernioplastika) a antirefluxní operace při refluxní nemoci jícnu. Laparoskopicky také provádíme bandáže žaludku při chorobné obezitě. V principu lze laparoskopicky vykonat většinu nejčastějších břišních operací.

Předpokladem laparoskopické operace je souhlas pacienta s konverezí na tradiční otevřenou operaci a jeho důvěra k operatérovi, který na operačním sále bude volit v konkrétní situaci optimální postup v zájmu zdraví pacienta. O vhodnosti vykonání konkrétní operace laparoskopickým přístupem se musí poradit pacient nejlépe se svým operatérem nebo s ošetřujícím chirurgem. Na našem oddělení provádí laparoskopické výkony tým zkušených odborníků.