Léčba obezity

Chirurgická léčba obezity se nazývá léčba bariatrická a je jednou z nejefektivnějších způsobů redukce hmotnosti, pomůže dosáhnout výrazných hmotnostních úbytků a při dobré spolupráci a dodržování režimu jsou úbytky dlouhodobé. V současné době je užíván i pojem bariatricko -metabolická chirurgie, neboť je prokázáno, že snížení hmotnosti a její dlouhodobé udržení vede ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění, dochází ke zlepšení kompenzace diabetu a snížení krevního tlaku.

Na našem pracovišti provádíme roboticky asistované bariatrické operace systémem da Vinci Xi

Metoda sleeve gastrektomie (rukávovitá resekce žaludku) je restriktivní bariatrický výkon, který sestává z odstranění velkého zakřivení žaludku s následným zbylým objemem 80–120 ml. Efekt je dán nejen vlastním snížením objemu žaludku, ale také poklesem produkce hormonu grelinu (vznikajícím v oblasti velkého zakřivení, tedy v odstraněné části), který je zodpovědný za pocity hladu.

Tato metoda zaznamenala v posledních letech výrazný vzestup obliby a v současné době patří spolu s gastrickým bypassem k nejčastěji prováděným bariatrickým operacím celosvětově.

 

Jsem vhodným pacientem pro bariatrii?

Kritéria vhodných pacientů (indikační kritéria):

  1. Věk nad 18 let
    1. BMI (index tělesné hmotnosti – poměr hmotnosti/výšky v m²) ≥ 35 kg/m², pokud jsou přítomna přidružená onemocnění (vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2.typu, poruchy metabolismu tuků apod) a v případě, že v minulosti BMI přesáhl hodnotu 35 a režimová opatření (dietní, pohybová aktivita) selhávají
    2. BMI > 40 kg/m², pokud není přítomna překážka v provedení výkonu (porucha příjmu potravy, závislost na alkoholu, drogách, přítomnost onkologického onemocnění, těhotenství)

Vyšetření před bariatrickým výkonem

Pro dlouhodobý efekt bez komplikací jsou nezbytná vyšetření, které musíte v předoperační fázi absolvovat:

  1. Obezitologické vyšetření a léčba
  2. Nutriční vyšetření s přípravou na bariatrický výkon
  3. Psychologické vyšetření
  4. Gastroskopie - k vyloučení, že netrpíte vředovou chorobou či jiným onemocněním; platnost vyšetření trvá 3 měsíce (v případě zjištění zánětu žaludku s přítomností bakterie Helicobacter pylori je nutné onemocnění přeléčit)

Naše pracoviště je součástí multidisciplinárního týmu sestávajícího z bariatrického chirurga, obezitologa/endokrinologa, diabetologa, nutričního specialisty a psychologa.

V případě zájmu o vyšetření či konzultaci je možná komunikace emailem obezitologiebory@fnplzen.cz či telefonicky na tel. č. 377 402 678 (po, út 8:00-14:00)