Laparoskopická bandáž žaludku

Co je to laparoskopická bandáž žaludku?

Laparoskopická bandáž žaludku je chirurgický zákrok, při kterém dojde k přiškrcení horní části žaludku speciální bandáží. Bandáž neomezí chuť k jídlu, ale umožní snížení objemu přijímané potravy a tím vede k redukci hmotnosti.

Jste vhodným kandidátem pro laparoskopickou bandáž žaludku?

Rozhodující pro podstoupení laparoskopické bandáže žaludku je váš Body mass index (BMI = vaše váha v kilogramech dělená druhou mocninou vaší výšky v metrech). Pokud váš BMI přesahuje hodnotu 40 nebo již 35 a trpíte onemocněními v důsledku obezity a selhávají u vás konzervativní postupy k redukci hmotnosti, můžete být vhodným uchazečem pro laparoskopickou bandáž žaludku.

Je bezpodmínečně nutné, abyste byli psychicky stabilní a nevyskytovalo se u vás některé z kontraindikovaných onemocnění. Také psychiatrická diagnóza může být důvodem, že nebudete moci podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku. Ideálním kandidátem pro laparoskopickou bandáž žaludku jsou lidé s vysokou motivací, ochotni podřídit se veškerým dietetickým specifikům, které tato operace vyžaduje.

"/

Techniky laparoskopické bandáže žaludku

Máme dvě základní techniky bandáže žaludku, jednak rigidní bandáž a jednak adjustabilní bandáž.

Rigidní bandáž

V případě rigidní bandáže je žaludek obtočen proužkem tkané textilie. Takto provedená bandáž pak nelze regulovat.

Adjustabilní bandáž

Při adjustabilní bandáži je k obtočení žaludku použit silikonový proužek a bandáž je tedy regulovatelná. Tato bandáž má na vnitřní ploše balónek, jehož objem lze regulovat pomocí vpichu skrze kůži do speciální kovové komůrky v podkoží. Komůrka je pomocí plastové hadičky spojena s balónkem.

"/

Kdo určí, zda můžete podstoupit laparoskopickou bandáž žaludku?

Laparoskopickou bandáž žaludku provádějí bariatričtí chirurgové. Doporučení k operaci je výsledkem dohody vašeho obezitologa, bariatrického chirurga a psychologa. Pokud selhává konzervativní léčba (dieta, nácvik stravovacích a pohybových návyků, farmakologická opatření), může vám být tato operace navržena. Je žádoucí operaci provést dříve, než se u vás projeví závažné zdravotní problémy související s obezitou.

Jak funguje bandáž žaludku?

Přiškrcení vstupní části žaludku bandáží vede k tomu, že již po prvních soustech jídla máte pocit plného žaludku. Nesnižuje se tedy chuť k jídlu, ale snižuje se denní dávka stravy bez nepříjemného trápení se hladem. V případě, že byla při vaší operaci použita adjustabilní bandáž, je možno objem balónku ambulantně regulovat pod kontrolou rentgenem. U použití kterékoliv metody je ovšem klíčová vaše vůle zhubnout - i sebelepší bandáž můžete přejíst - a metoda pak nevede k požadovanému výsledku!

Jaký je výsledek bandáže žaludku?

Dochází k poklesu hmotnosti klienta a tím k zlepšení jeho celkového zdravotního stavu.

Zlepšují se také onemocnění související s obezitou: dochází k poklesu krevního cukru u diabetiků, snížení vysokého krevního tlaku a odlehčuje se kloubům. Zlepšuje se celková pohyblivost klienta, která následně vede ke zvýšenému výdeji energie a k dalšímu možnému poklesu hmotnosti. V souvislosti s redukcí hmotnosti dochází také k zlepšování vašeho vzhledu. Pokud je úbytek hmotnosti rapidní, je možné, že začnete trpět nadbytkem volné kůže. Lékař vám poradí, jak tento problém řešit. Pravděpodobně vám bude doporučeno podstoupit zákrok plastické chirurgie, kdy bude přebytečná kůže odstraněna.

Redukce hmotnosti je pro klienta spojena s psychickou pohodou související s celkovým zlepšením zdravotního stavu i celkového vzhledu Jaký je váhový úbytek po bandáži žaludku?

Váhový úbytek se po operaci pohybuje kolem 2-10 kg za měsíc, po roce více než 20 kg a po dvou letech 30 -40 kg.

Jak dlouho přetrvá výsledek operace?

Redukce hmotnosti po laparoskopické bandáži žaludku je dlouhodobá, přetrvává více než 5 let. Bandáž žaludku lze kdykoli odstranit bez rizika trvalých následků. Trávící trakt se dostává téměř do svého původního stavu.