Léčba chronických defektů

S postupně se prodlužujícím věkem obyvatelstva, dochází k nárůstu starší populace a zvyšuje se incidence mnoha chronických onemocnění včetně chronických ran všeho druhu. Zejména se jedná o bércové vředy, proleženiny a řadu dalších ischemických defektů. Léčba těchto nemocných je v současné době zdlouhavá a přináší zdravotní, ekonomické i sociální problémy. Právě pro tyto důsledky se léčba těchto ran dostává do popředí zájmu odborné veřejnosti. V současnosti je možno tyto defekty  léčit buď tzv.“klasickou“ terapií, což zahrnuje denní převazy ran. Tyto převazy jsou pro pacienta zatěžující a často musí být nemocný upoután na nemocniční lůžko. Další možností léčby je použití tzv. „ moderních“ krycích prostředků. Tato léčba  je v řadě případů správná a má své uplatnění na řadu defektů. Tento druh léčby samozřejmě provádíme na našem pracovišti. I tento druh terapie má však své limity a ne vždy je úspěšný. Proto se stále  hledá  nová metoda na léčbu defektů. Nyní vzhlíží veřejnost k léčbě těchto ran pomocí autologních krevních derivátů /PRP/ a kmenových buněk s velkými nadějemi. Je to nová metoda, která bude ekonomicky  příznivá, pro pacienta minimálně zatěžující a pro většinu nemocných účinná. U námi používaných preparátů /PRP, kmenové buňky/ je prokázán pozitivní vliv  na  buněčnou obnovu, stimulační vliv na ránu a formování krevních kapilár, což v konečném důsledku vede k urychlenému zhojení rány.

"/

V současnosti je této metody využíváno jen na několika pracovištích v ČR a na několika málo místech na světě. Myslíme si, že jen  kombinací všech těchto metod je možné dosáhnout vysoké úspěšnosti v léčbě chronických defektů.