Onemocnění cév

Léčba varixů

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s křečovými žilami:

  • sklerotizace 
  • operace varixů strippingem
  • operace varixů metodou limited stripping

Konzervativní léčba bandážováním

Sklerotizace

Sklerotizace je metoda k odstranění určitého typu křečových žil a metličkových varixů, při které se do žíly vstřikuje speciální léčebná látka, která způsobí podráždění a narušení vnitřní plochy žíly a její zdrsnění, což umožní snadnější ulpívání krevních částeček a výsledkem je uzavření určitého úseku křečové žíly. Postupem času jsou tyto žilní úseky nahrazeny pojivovou tkání a stávají se tak téměř neviditelnými.

"</p "/

Sklerotizace

Operace křečových žil

Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici na několik dnů při celkovém uspání, se stále více pacientů kloní k ambulantním estetickým operačním metodám. Při těchto operacích se odstraňují pouze poškozené úseky žil a to zpravidla jen v místním znecitlivění anebo v analgosedací.

Operace varixů technikou strippingu

Základním principem radikální operační léčby varixů je přerušení všech nefunkčních komunikací mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem, zrušení chronické žilní nedostatečnosti a zmírnění jejich následků. Tohoto cíle dosáhneme přerušením velké skryté žíly, popřípadě malé skryté žíly v jejich vústění do hluboké stehenní žíly popřípadě do podkolenní žíly, strippingem kmene velké skryté žíly či malé skryté žíly a přerušením spojovacích žil. Tento základní princip operace lze dosáhnout různou technikou a taktikou operace, různou metodikou a použitím rozličných nástrojů.

Operace varixů technikou limitovaného strippingu

Při limitovaném strippingu odstraňujeme nejčastěji jen stehenní část velké skryté žíly a zachováváme. Nepostiženou bércovou část kmene, což má velký význam pro případný rekonstrukční výkon v kardiochirurgii, či periferní tepenné chirurgii, protože i když je žíla jen lehce varikosní, je ideální náhradou pro rekonstrukční tepenné výkony.

Odstraňujeme kolaterální varikozní větve a varikozní uzly.

Léčba ischemické choroby dolních končetin

Na našem oddělení se tým cévních chirurgů zabývá kompletní diagnostikou a léčbou pacientů s ICHDK. U nemocných s ischemickou chorobu dolních končetin se ve spolupráci cévních chirurgů a radiodiagnostického oddělení snažíme o zlepšení prokrvení postižených končetin.Využíváme všechna nejmodernější zařízení a postupy. Každému pacientovi je připraven individuální léčebný plán.

Léčba probíhá buď miniinvazivně, kdy rentgenologové pomocí speciálních katetrů, které zavádějí do postižených tepen, tyto tepny roztahují, a nebo operačně kde cévní chirurgové našívají by-passy, tedy přemostění, přes postižené úseky. Často je třeba oba tyto postupy kombinovat.

"/

Léčba pacientů s ICHDK je zdlouhavá a vyžaduje trpělivost od ošetřujícího personálu i od samotných pacientů