Onemocnění konečníku

Nemoci konečníku

V oblasti konečníku se vyskytuje celá řada často nepříjemných onemocnění, k nimž patří zejména zevní a vnitřní hemoroidy, trhliny/fissury/ a píštěle, ze závažnějších pak polypy a nádory. Každé z těchto onemocnění vyžaduje jiný způsob léčby. Protože onemocnění konečníku je poměrně časté, máme na našem oddělení samostatnou ambulanci zabývající se těmito chororbami.Lékař s Vámi podrobně rozebere Vaše obtíže se zaměřením na četnost vyprazdňování, charakter stolice apod.
Následuje vyšetření břicha v poloze vleže na zádech a pak vlastní vyšetření konečníku. Provádí se v poloze v kleče na kolenou s opřením se o lokty /předloktí/. Lékař nejprve prohlédne okolí konečníku a poté prstem v rukavici jej vyšetří
Pokud je dosavadní postup nebolestivý může se provést anoskopie - tj.vyšetření konečníku pomocí krátké plastové trubičky se zdrojem světla
Další postup se liší dle nálezu - lékař může indikovat další doplňující vyšetření /rentgenové, endoskopické apod./ či přistoupit přímo k léčbě dle jednotlivých onemocnění.

Způsob léčby hemoroidů na našem pracovišti:

  • při anoskopii naložení gumičky na hemorodiální uzel /standardní Barronova metoda/
  • u počínajících či zanícených hemoroidů aplikace léků lokálně /čípky, masti/ i celkově
  • pokročilé stupně onemocnění je vhodné operovat za celkové anestezie - buď klasickým způsobem /Milligen/ nebo i na našem pracovišti prováděnou moderní metodou dle prof.Longa

Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky, pacient si sprchuje několikrát denně konečník. Doba hospitalizace je cca 4-5 dní.

LONGO

Zásadní změnu v přístupu k léčbě hemoroidů představuje zcela nový způsob operace, který v roce 1993 publikoval profesor Antonio Longo z Palerma. Longova metoda je zcela odlišná od dosavadních metod tím, že k odstranění přebytečné tkáně nedochází na kraji konečníku (v řitním kanále), kde je velké množství nervových zakončení a jakýkoliv zákrok v této oblasti je tudíž velmi bolestivý, ale o několik centimetrů výše, kde již sliznice konečníku není citlivá.

Operace abscesů a píštělí: operace abscesů se provádějí většinou akutně jelikož pacienti přichází s velkými bolestmi na chirurgickou ambulanci. Operace píštělí se provádějí po předchozím vyšetření ev. nástřiku píštělí pod RTG. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu.

Operace rakoviny konečníku: operace rakoviny konečníku se provádějí 2 způsoby. Pokud je nádor výše než 7 - 10 cm od anu pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže k anu pak je nutno provést amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva). Předoperačně je pacient chystán projímadly (4 litry Fortransu) . V den operace a následně v prvních dnech do obnovení pasáže střevní je pacient na JIP dostává umělou výživu infusemi a ev. čaj. Po obnově střevní pasáže (3.- 4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen již na standardní lůžko. Rehabilituje, jsou prováděny převazy rány atd. V závěru hospitalizace je s výsledky provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let dispenzarizováni naší gastroenterologickou ambulanci.