Onemocnění žlučníku a slinivky břišní

Onemocnění žlučníku

Onemocnění žlučníku patří mezi nejčastější onemocnění, které léčí naše chirurgické oddělení. Většinou se jedná o žlučníkové kameny a s nimi spojené komplikace jako záněty žlučníku, žlučníkové koliky nebo záněty slinivky břišní.

Žlučník je podlouhlý orgán hruškovitého tvaru, který leží při spodní straně jater. Částečně je kryt pobřišnicí. Délka žlučníku je průměrně 8 –12 cm a šířka 4 –5 cm. Žlučník je svým vývodem spojen se žlučovými cestami. Základní funkcí žlučníku je shromažďování žluči, která je produkována v játrech a podílí se na trávení. Po chirurgickém odstranění žlučníku protéká žluč trvale v malém množství do dvanáctníku, což umožňuje uspokojivé trávení.

Obsah kamenů ve žlučníku (cholecystolitiáza) je jeho nejčastějším onemocněním. Před vznikem žlučových kamenů obsahuje žlučník tzv. žlučové bláto – sludge. Kámen ve žlučníku může způsobit obtíže ve smyslu žlučníkové koliky nebo se kámen může zaklínit ve vývodu žlučníku a způsobit akutní zánět žlučníku nebo akutní zánět slinivky břišní. Četnost výskytu žlučníkových kamenů u dospělé populace v České republice je 12 – 21 %, častěji se vyskytuje u žen.

V léčbě žlučníkových kamenů se v naprosté většině případů postupuje chirurgicky. V současné době se již více než 90 % odstranění žlučníku s kameny provádí laparoskopickou cestou. Výkon se provádí v celkové anestézii. Operace se provádí pomocí speciálních nástrojů pro laparoskopické operování. Odstraní se celý žlučník i s kameny, dále se ošetří lůžko v játrech a zastaví se případné drobné krvácení. Na vývod žlučníku a přívodnou tepnu žlučníku se nasadí drobné kovové svorky, které zůstanou v těle. K lůžku žlučníku se může zavést drén, který se při nekomplikovaném průběhu odstraní zpravidla první nebo druhý den po operaci. V některých případech, zejména při zánětech žlučníku nebo nepřehledném anatomickém uspořádání, není možné provést operaci laparoskopickou cestou, a je nutno operovat klasicky. Nejedná se o komplikaci operace, nýbrž o uvážlivé rozhodnutí operatéra, které slouží především pro bezpečnost nemocného a předcházení pooperačním komplikacím.

Onemocnění slinivky břišní

Dále se na našem oddělení zabýváme také léčbou onemocněních slinivky břišní. Většinou se jedná o záněty slinivky břišní nebo o nádorová onemocnění. Záněty slinivky se většinou léčí konzervativně tedy bez chirurgické operace, při těžkém průběhu onemocnění je však třeba i zde operovat. U nádorových onemocněních slinivky patří chirurgické léčba k hlavním léčebným postupům.

Slinivka břišní je protáhlá drobně laločnatá žláza uložena za žaludkem. Je asi15 cm dlouhá,5 cm široká a 2,5 cm silná. Skládá se z hlavy, těla a ocasu. Šťáva, která vytéká vývodem ze slinivky břišní, se významně podílí na trávení. Jiné časti slinivky břišní produkuji přímo do krve významný hormon inzulín.

Operace slinivky břišní jsou prováděny na operačním sále v celkovém znecitlivěni („v narkóze“). Operace trvá podle jejího rozsahu přibližně 2 až 6 hodin.Tyto operace jsou velmi náročné, na našem oddělení je provádí tým zkušených odborníků v dané problematice za pomoci těch nejmodernějších přístrojů.