Chirurgické oddělení - operační sály

Operační  sály chirurgického oddělení se nacházejí  v 1.patře budovy chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Borech. V současné době máme 3 operační sály. První je  ortopedicko traumatologický, na druhém sále se provádějí většinou operace cév,operace štítné žlázy, nebo operace laparoskopické. Třetí sál je vyhrazen pro septickou chirurgii, operace konečníku a střev . Dále se v prostoru operačních sálů nachází kompletní zázemí pro lékaře a sestry, sterilizace operačních nástrojů a dospávací pooperační pokoj.

Vedoucím lékařem na operačních sálech je MUDr. František Polanka. Dále zde pracuje kolektiv 12 zdravotních sester pod vedením Bc. Petry Kuglerové a nelze opomenout ani sanitáře.

Operační sály jsou nepřetržitě připraveny na akutní operace, jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji a poskytují dobré podmínky i pro nejsložitější chirurgické výkony.