Chirurgické oddělení JIP

Naše oddělení se nachází  ve 2.patře budovy chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Borech. Jednotka intenzivní péče prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, v současnosti má 5 moderních lůžek intenzivní péče.

Vedoucím lékařem na tomto oddělení je MUDr.Petr Sovák. Dále zde pracuje kolektiv 10 zdravotních sester, pod vedením  paní  Bc. Jany Rusínové.  Nelze opomenout ani rehabilitační pracovníky, sanitáře a ošetřovatelky, kteří se o Vás budou starat.

Naše JIP poskytuje nepřetržitou péči pro vážně nemocné pacienty a pro nemocné po velkých a komplikovaných operačních výkonech. Úzce spolupracujeme s anesteziologicko resuscitačním oddělením, a protože jsme jedno z nejmodernějších intenzivních odděleních v Borské části nemocnice tak vypomáháme s péčí o pacienty i jiným oddělením.

Doufáme, že pobyt na našem oddělení pro Vás bude příjemný, a společně  se nám podaří vyřešit Vaše zdravotní problémy. Při jakýchkoliv dotazech neváhejte kontaktovat Váš ošetřující personál. Veškeré návštěvy příbuzných na našem oddělení jsou povoleny až po konzultaci s ošetřujícím lékařem.