Onemocnění prsu

Na našem chirurgickém oddělení komplexně léčíme všechna onemocnění prsu. Na prvním místě se zabýváme nádorovým onemocněním prsu, kde se zabýváme diagnostikou a prevencí tohoto onemocnění, včasnou adekvátní léčbou, ve spolupráci s onkologickým oddělením, a jako jedno z mála pracovišť v České republice nabízíme ženám i rekonstrukční výkony po operacích prsu.

Zjištění zhoubného nádoru prsu znamená  pro každou ženu výrazný zásah do života. Čeká ji časově, fyzicky a především psychicky náročná léčba. Zahrnující zpravidla operaci, ozařování (tzv. radioterapii), chemoterapii, nebo podávání  hormonálních léků. I když se lékaři a sestry snaží  negativní dopad na ženu zmírnit, vyžaduje od ní mnoho sil, aby se s nastalou situací vyrovnala. Pokud se zhoubný nádor vyskytuje právě u Vás, nebojte se hledat oporu u svých blízkých. Není na překážku, budete-li pátrat po seriozních informacích v literatuře nebo na internetu. A především se ptejte lékařů a sester na všechno, co Vás zajímá a na co zatím neznáte odpovědi.

Léčba

Léčba zhoubných nádorů prsu začíná zpravidla operací. Často je nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin. V současnosti se provádějí dva základní typy operačních výkonů:

  1. Odstranění části prsu
  2. Odstranění celého prsu
Odstranění části prsu - parciální mastektomie

Některé nádory lze chirurgicky odstranit tak, že prs zůstane zachován.Při operaci se odstraní pouze nádor s lemem okolní nepostižené tkáně. U zhoubných nádorů je po parciální mastektomii nezbytné pooperační ozáření. Kosmetický výsledkem po těchto operacích je většinou dobrý, navíc lze tvar prsu zlepšit pomocí tzv. onkoplastických technik.

Odstranění celého prsu - totální mastektomie, radikální modifikovaná mastektomie

Některé nádory je nutno léčit odstraněním celého prsu. Při zákroku se odstraní bradavka,dvorec, část kůže a celá prsní žláza s přiléhajícím tukem.

Rozhodnutí zda odstranit prs celý nebo jen jeho část, bývá v některých případech velmi obtížná a tuto otázku je třeba podrobně prodiskutovat s lékařem.

Je-li nutno odstranění celého prsu pak nabízíme ženám možnost pooperační rekonstrukce prsu. Pro všechny ženy s odstraněným prsem (prsy) jsou k dispozici zdravotnické pomůcky, tzv. epitézy. Epitézy se vkládají do normální nebo speciální podprsenky tak, že na oblečené  ženě není poznat, že má prs odstraněný. Řada žen se však rozhoduje pro rekonstrukce prsu. Mamární rekonstrukce má za cíl obnovit vzhled prsu a dosáhnou estetické přijatelnosti. Na našem oddělení provádíme rekonstrukce ve spolupráci s oddělením plastické chirurgie a prsy rekonstruujeme pomocí vložených inplantátů. Tyto výkony lze provádět v jedné době nebo odloženě. O vhodnosti postupu rozhoduje chirurg ve spolupráci s onkologem. Z technického hlediska lze u většiny pacientek některou z forem rekonstrukce provést. Důležitá je diskuse s lékařem, který informuje o možnostech a vysloví své doporučení. Definitivní rozhodnutí je však na ženě samotné.

Dosud je možno setkat se s názory, bohužel i z úst některých lékařů, že rekonstrukce prsu ohrožuje zdárný průběh protinádorové léčby, a že o rekonstrukci je možné uvažovat až po jejím ukončení. Toto tvrzení je však neopodstatněné a zmíněná skutečnost nebyla nikdy prokázána. Odpovědně zde uvádíme, že rekonstrukce prsu podle současných odborných poznatků nesnižuje účinnost protinádorové léčby nebo diagnostiky a tedy pacientku z onkologického hlediska nikterak neohrožuje!